LOGO


Kontakt:
Ing. Ján Kadúc
Vl. Clementisa 24
917 01 Trnava

LOGOi Volant

Mobil: 0903 441 760
Tel.: 033/ 54 411 82
Fax: 033/ 54 411 82

E - mail:
jan_kaduc@nextra.sk
bcp@bcp.sk

BERCAR

ADR

Dopravné noviny | Odkazy [28]

Preprava nebezpečných vecí ADR

[ADR]
Služby
výkon bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných vecí
(osvedčenie MDPT SR č. 0001)

Materiály
  • spracovanie smernice pre dodržiavanie ustanovení ADR v podniku,
  • spracovanie Bezpečnostný plán,
  • podľa požiadaviek objednávateľa.

Vzdelávanie
školenie zamestnancov – osôb zúčastnených na cestnej preprave nebezpečných vecí podľa kap. 1.3 dohody ADR
(nakládka, vykládka, iná manipulácia, člen osádky, ak sa nejedná o vodiča, a pod.)

PREDPIS
Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí ADR, ďalej dohoda ADR, Zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, /
PDFPísomné pokyny podla ADR 2019
PDFPovinnosť čerpacej stanice PHM
9. 8. 2012
PDFPriebeh kontroly prepravy nebezpečných vecí
PDFOznačenie vozidiel podľa ADR
© Mike - Posledná aktualizácia 08.06.2020
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2