LOGO


Kontakt:
Ing. Ján Kadúc
Vl. Clementisa 24
917 01 Trnava

LOGOi Volant

Mobil: 0903 441 760
Tel.: 033/ 54 411 82
Fax: 033/ 54 411 82

E - mail:
jan_kaduc@nextra.sk
bcp@bcp.sk

BERCAR

ADR

Dopravné noviny | Odkazy [28]

Cestná premávka

[Cestna premavka]
Služby
Poradenstvo, školenie, vzdelávanie a semináre v oblasti cestnej dopravy

Materiály
- spracovanie Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy, autobusovej dopravy a taxislužby

- spracovanie smernice týkajúcej sa prevádzky motorových vozidiel a cestnej dopravy v podniku

Úplné znenia zákonov a vyhlášok je mozné nájst na www.slov-lex.sk

Vzdelávanie


PONUKA pre fyzické a právnické osoby
Vzdelávanie
- školenie zamestnávateľov a zamestnancov (vodičov) týkajúce sa sociálnej politiky
v doprave
- školenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov ( vodičov z povolania, vodičov, ktorí pri pracovnej ceste vedú vlastné vozidlo alebo vozidlo prevádzkovateľa, opravárov, údržbárov a zamestnancov vykonávajúcich nakládku alebo vykládku vozidla)

Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)
Nariadenie EP a R č. 561/2006
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov


Ing. Ján KADÚC - DOPRAVNÁ AKADÉMIA SR
Akreditácia MŠ SR č. 1966 na kurz:
Bezpečná preprava nákladov
určený pre dopravcov, vodičov, zamestnancov u dopravcov a podnikoch vykonávajúcich prepravu nákladov pre vlastnú potrebu v rámci podnikateľskej činnosti.

Organizovanie
seminárov, školení zameraných na oblasť cestnej dopravy a súvisiacich predpisov
© Mike - Posledná aktualizácia 08.06.2020
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2