LOGO


Kontakt:
Ing. Ján Kadúc
Vl. Clementisa 24
917 01 Trnava

LOGOi Volant

Mobil: 0903 441 760
Tel.: 033/ 54 411 82
Fax: 033/ 54 411 82

E - mail:
jan_kaduc@nextra.sk
bcp@bcp.sk

BERCAR

ADR

Dopravné noviny | Odkazy [28]

Dopravné noviny

[pdf]Dopravca informácií - Apríl 2006
Svietiť či nesvietiť po celý deň ?!
Prichádza jar, leto ...
Predkladacia správa k návrhu zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov
[pdf]Dopravca informácií - Január 2006
Pre kontrolu technického stavu vozidiel chýbaju vykonavácie predpisy
Príprava a novelizácia predpisov
Stanovisko ministerstva dopravy k povinnosti zavedenia digitálnych tachografov
Úspech SŽK . stravovanie živnostníkov
[pdf]Dopravné noviny - Máj 2005
Novelizácia zákona č. 315/196 Z.z. v parlamente
Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel
Jastrab v akcii
[pdf]Dopravné noviny - Október 2005
Úvodník Služba občanom
Boj o novelizáciu zákona č. 315/1996 Z. z. pokračuje
Stanovisko Splnomocnenca vláda SR pre decentralizáciu verejnej správy
Jastrab v septembri
[pdf]Dopravné noviny - Máj 2005
Novelizácia zákona č. 315/196 Z.z. v parlamente
Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel
Jastrab v akcii
[pdf]Dopravné noviny - Február 2005
Stanovisko MV SR k používaniu radarov
Výstražná vesta ako povinná výbava ?!
Musí mať doklad o školení vodič při vedení motorového vozidla?
Školenia z vyhlášky č. 208/1991 Zb.

Na otvorenie môžete použiť Adobe Acrobat Reader, ktorý si môžete stiahnuť na stránke produktu Adobe Acrobat. [get adobe reader]
© Mike - Posledná aktualizácia 08.06.2020
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2