LOGO


Kontakt:
Ing. Ján Kadúc
Vl. Clementisa 24
917 01 Trnava

LOGOi Volant

Mobil: 0903 441 760
Tel.: 033/ 54 411 82
Fax: 033/ 54 411 82

E - mail:
jan_kaduc@nextra.sk
bcp@bcp.sk

BERCAR

ADR

Dopravné noviny | Odkazy [28]

Pravidelný výcvik niektorých vodičov

[Pravidelny vycvik niektorych vodicov]
Pravidelné školenia vodičov z povolania sa konali už v minulosti - v rozsahu 40 hodín ročne, postupne počet hodín sa znižoval na 16 až 24 hodín. Až v roku 2006 bola táto povinnosť zrušená zákonom č. 315/2006 Z. z. Teda, vraciame sa do minulosti. Je zrejmé, že rozsah je menší (40 hodín x 5 rokov = 200 hodín), teraz je to 35 hodín raz za 5 rokov.
Škoda, že naši predkladatelia neprijali aj navrhovaný model absolvovania 7 hodín ročne t. j. 35 hodín za 5 rokov. Česká republika tento model má a vyhovuje aj vodičom, aj dopravcom. Vzhľadom na časté zmeny zákonov a predpisov súvisiacich s cestnou dopravou je školenie zamerané aj na aktuálne zmeny v každom roku.
Prijatím zákona č. 280/2006 Z. z. nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zamestnávateľom zabezpečovať vzdelávanie z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci min. jedenkrát za dva roky.
V tejto časti sú zverejnené platné právne predpisy k tejto problematike.
Bližšie informácie o povinnostiach zainteresovaných orgánov a organizácii nájdete na www.kkv.sk.
(Kc)

Zakon c. 280/2006 Z. z. Zakon o povinnej zakladnej kvalifikacii a pravidelnom vycviku niektorych vodicov
© Mike - Posledná aktualizácia 08.06.2020
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2