LOGO


Kontakt:
Ing. Ján Kadúc
Vl. Clementisa 24
917 01 Trnava

LOGOi Volant

Mobil: 0903 441 760
Tel.: 033/ 54 411 82
Fax: 033/ 54 411 82

E - mail:
jan_kaduc@nextra.sk
bcp@bcp.sk

BERCAR

ADR

Dopravné noviny | Odkazy [28]

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Služby
Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika
Osvedčenie Autorizovaný bezpečnostný technik č. ABT-000913-06

Materiály
Spracovanie základnej dokumentácie týkajúcej sa dodržiavania ustanovení zákona o BOZP, prevádzkové poriadky, pravidlá bezpečnej práce a pod.

Vzdelávanie
Oprávnenie NIP č. VVZ-000097-06-01.1
Vstupné školenie zamestnancov
Opakované školenie vedúcich zamestnancov
Opakované školenie zamestnancov
Školenia zamestnancov podľa zaradenia, vyžadované inými predpismi

PREDPIS
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy

PDFPovinnosti zamestnávateľa v oblasti dopravy z hľadiska BOZP
© Mike - Posledná aktualizácia 08.06.2020
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2