LOGO


Kontakt:
Ing. Ján Kadúc
Vl. Clementisa 24
917 01 Trnava

LOGOi Volant

Mobil: 0903 441 760
Tel.: 033/ 54 411 82
Fax: 033/ 54 411 82

E - mail:
jan_kaduc@nextra.sk
bcp@bcp.sk

BERCAR

ADR

Dopravné noviny | Odkazy [28]

Ochrana pred požiarmi

PONUKA pre fyzické a právnické osoby
Služby
Činnosť technika požiarnej ochrany - dodávateľsky
Materiál
- spracovanie dokumentácie v rámci výkonu technika požiarnej ochrany
- a podľa individuálnych požiadaviek objednávateľa
Vzdelávanie
Vstupné školenie zamestnancov
Opakované školenie vedúcich zamestnancov
Opakované školenia zamestnancov
Odborná príprava členov : protipožiarnej hliadky,
protipožiarnej hliadky pracoviska,
protipožiarnej asistenčnej hliadky.

PONUKA pre obce
Služby
Činnosť preventivára obce - dodávateľsky
Materiál
Spracovanie dokumentácie obce na úseku ochrany pred požiarmi
Vzdelávanie
Školenie členov kontrolných skupín

PREDPIS
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy a súvisiace predpisy

Dokumentácia o ochrane pred požiarmi
Preverte si, či máte primerane podľa svojho podnikania a prevádzky základnú dokumentáciu o ochrane pred požiarmi

Požiar činžový dom

Požiar jadro umakart

Požiar kuchyňa
© Mike - Posledná aktualizácia 08.06.2020
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2