LOGO


Kontakt:
Ing. Ján Kadúc
Vl. Clementisa 24
917 01 Trnava

LOGOi Volant

Mobil: 0903 441 760
Tel.: 033/ 54 411 82
Fax: 033/ 54 411 82

E - mail:
jan_kaduc@nextra.sk
bcp@bcp.sk

BERCAR

ADR

Dopravné noviny | Odkazy [28]

Sociálna legislatíva

Nariadenie (ES) č. 561/2006, smernica 2006/22/ES, nariadenie (EHS) č. 3821/85 - Usmerňujúce pokyny
PDFVýnimočná odchýlka od minimálneho času odpočinku a maximálneho času vedenia (vozidla) za účelom nájdenia vhodného miesta na zastavenie
PDFZaznamenávanie času cestovania vodiča na miesto, ktoré nie je zvyčajným miestom prevzatia alebo odovzdania vozidla v pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006
PDFPríkaz na prerušenie prestávky alebo denného alebo týždenného odpočinku z dôvodu preparkovania vozidla v termináli, na parkoviskách alebo na hraniciach
PDFZaznamenávanie času vedenia na digitálnom tachografe v prípade prepráv s častými alebo viacnásobnými zastávkami
PDFFormulár potvrdenia činností ustanovený rozhodnutím Komisie (2009/959/EU) z 14.12.2009,
PDFZaznamenávanie času stráveného na palube trajektu alebo vo vlaku, keď má vodič prístup k lôžku alebo ležadlu.

PDF Zákon o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave č. 461 2007, platný od 1.9.2018
PDF Zákon o organizácii pracovného času v doprave č. 462 2007, platný od 1.1.2020
PDF Nariadenie EP a R č. 461 2006, úplné znenie, od 20.8.2020
PDF Nariadenie EP a R č. 165 2014, úplné znenie, od 20.8.2020
PDFNariadenie č. 165-2014 EP a Rady EU zo 4.2.2014 - tachografy
PDFNariadenie 561 2006 a AETR od roku 2011
DOCSťahovanie údajov z digitálnych tachografov
PDFNARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 - o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006
PDFPotvrdenie činnosti podľa nariadenie po 1.1.2010
PDFUsmerňujúci pokyn 5 k používaniu Potvrdenia ...
PDFNariadenie komisie č. 581/2010
Nariadenie EP a Rady 561 - 2006
[05.05.2006]
DOCPoužívanie záznamových zariadení v cestnej doprave – stanovisko
© Mike - Posledná aktualizácia 08.06.2020
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2